ACT (American College Testing)

ACT (American College Testing), Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversiteye kabul için kullanılan bir standart sınavdır. ACT, öğrencilerin kolej ve üniversitelerde başarılı olma potansiyellerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.

ACT, dört bölümden oluşur:

  1. İngilizce Bölümü: Okuma ve dilbilgisi becerilerini ölçer. Öğrenciler, metinleri anlama, dilbilgisi kurallarını uygulama ve yazılı iletişim becerilerini gösterme becerilerini gösterir.
  2. Matematik Bölümü: Temel matematik ve problem çözme yeteneklerini ölçer. Öğrenciler, aritmetik, cebir, geometri ve trigonometri konularında sorulara cevap verir.
  3. Okuma Bölümü: Bilimsel okuma ve analitik düşünme becerilerini ölçer. Öğrenciler, bilimsel metinleri anlama, verileri yorumlama ve çıkarımlar yapma becerilerini gösterir.
  4. Bilim Bölümü: Bilimsel okuma, veri yorumlama ve problem çözme yeteneklerini ölçer. Öğrencilere, grafikler, tablolar ve deney sonuçlarına dayalı sorular sorulur.

ACT, her bölüm için ayrı ayrı puanlanır ve puanlar toplanarak bir toplam puan elde edilir. Her bölüm için maksimum puan 36’dır ve toplam puan da 36’dır. ACT puanları, öğrencilerin üniversite başvurularında değerlendirilir ve kabul sürecinde bir faktör olarak kullanılır.

ACT sınavı, genellikle lise üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri tarafından tercih edilir ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelere başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler için önemlidir. ACT sınavına hazırlık için çeşitli kaynaklar, pratik testler ve kurslar mevcuttur.

Bu bilgiler, 2021 yılına dayalıdır ve ACT sınavıyla ilgili güncellemeler olabilir. En güncel ve detaylı bilgileri öğrenmek için ACT resmi web sitesini veya ilgili kaynakları kontrol etmenizi öneririm.